Projektiranje, nadzor i konzalting

Idejom do gradnje

Projektiranje na područjima visokogradnje i niskogradnje, usluge stručnog i projektantskog nadzora i usluge savjetovanja u svim fazama građenja.

Projektiranje

Dugogodišnje iskustvo u projektiranju, kao i posjedovanje vrhunske opreme omogućava nam kvalitetnu i brzu izradu svih vrsta projekata.

Nadzor

Stečeno znanje i iskustvo kompetencije su koje nas čine stručnjacima za usluge stručnog i projektantskog nadzora u poslovima građevinskih radova.

Konzalting

Savjetujemo vas u svim fazama građenja, od izrade projektne dokumentacije, do izvođenja radova i revizije projektne dokumentacije.

Projektiranje

Visokogradnja

Visokogradnja obuhvaća izradu idejnih rješenja, idejnih projekata za dobivanje Posebnih uvjeta javnopravnih tijela, glavnih projekata za dobivanje Građevinske dozvole i izvedbenih projekata kao i izradu troškovnika, i to:

 

 • projektiranje industrijskih zgrada te ostalih zgrada poslovne namjene
 • projektiranje obiteljskih i stambenih zgrada
 • projektiranje hidroinstalacija poslovnih i stambenih zgrada
 • projektiranje bioplinskih postrojenja
 • projektiranje odlagališta otpadnih materijala i izrada programa sanacija u okolišu (reciklažna dvorišta)
 • legalizacija objekata – izrada projekata postojećeg stanja
 • etažiranje zgrada
 • izrada elaborata zaštite od požara
 • izrada elaborata zaštite od buke
 • projektiranje povećanja energetske učinkovitosti zgrada – energetska obnova zgrada
 • 3D računalna vizualizacija i simulacija

Projektiranje

Niskogradnja

Niskogradnja obuhvaća izradu idejnih rješenja, idejnih projekata za dobivanje Posebnih uvjeta ravnopravnih tijela, glavnih projekata za dobivanje Građevinske dozvole i izvedbenih projekata kao i izradu troškovnika te uključuje nekoliko različitih područja poput: vodovoda i odvodnje,  prometnica i vanjskog uređenja.

Vodovod i odvodnja

 • projektiranje vodovoda i odvodnje uličnih koridora (kanalizacijskih mreža, cjelovite aglomeracije)
 • projekti navodnjavanja (vodnih građevina za melioracije, zelenih krovova poslovnih zgrada)
 • projektiranje sustava drenaže

Prometnice

 • projektiranje prometnica, raskrižja, pješačkih i biciklističkih staza
 • projektiranje prometnih elaborata – privremenih regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova postavljanje usporivača prometa i vibracijskih traka
 • izrada studije opravdanosti za postavljanje usporivača prometa

Vanjsko uređenje

 • projektiranje vanjskog uređenja stambenih objekata i poslovnih zgrada svih namjena
 • projektiranje sanacija klizišta
 • projektiranje parkova
 • projektiranje dječjih igrališta

Stručni i projektantski nadzor

Nadzor

Stručni i projektantski nadzor nad građevinskim radovima niskogradnje i visokogradnje.

 • vršenje stručnog i projektantskog nadzora u poslovima građevinsko-obrtničkih radova, hidroinstalacija, prometnih građevina i vanjskog uređenja

Usluga stručnog nadzora obuhvaća:

 • vršenje nadzora nad radovima sukladno Zakonu u gradnji, standardima i pravilima struke
 • stručno i savjesno postupanje s pozornošću gospodara, štiteći prava i interese Investitora prilikom obavljanja nadzora
 • podnošenje izvještaja Investitoru o stanju na gradilištu, dinamici izvedbe radova i kakvoći izvedenih radova te ostalim činjenicama koje utječu na tijek gradnje
 • redovito praćenje vođenja građevinske knjige i građevinskog dnevnika, pozorno utvrđivanje uvjeta iz troškovnika, ugrađene količine, vrste i ugrađene materijale
 • prisustvo postupku obavljanja tehničkog pregleda, konačnog obračuna i primopredaje izvedenih radova krajnjem korisniku

 

  Stručno savjetovanje

  Konzalting

  Stručno inženjersko savjetovanje vezano uz poslove gradnje.
  · stručno savjetovanje Investitora koje prethodi izradi projektne dokumentacije i izgradnji
  · tehničko savjetovanje vezano uz izvođenje radova sukladno važećim propisima te izdanom građevinskom dozvolom
  · revizija projekte dokumentacije u području građevinarstva (provedba racionalizacije projektnog rješenja)

  AKTUALNI PROJEKTI – IZDVOJENO

  Naši klijenti

  Kupnja NORD-INGovog ureda sufinancirana je HBOR sredstvima.

  Kontaktirajte nas

  Slobodni ste nas kontaktirati putem web obrasca ili preko naših kontaktnih podataka za našeg radnog vremena. Unaprijed zahvaljujemo na interesu i kontaktu.

  info.nording@gmail.com
  uprava.nording@gmail.com
  Putjane ulica 15, HR-40000 Čakovec
  tel/faks: +385 40 396 455
  Računovodstvo: +385 40 396 033

  GDPR

  4 + 5 =