O NAMA

Tvrtka NORD•ING

NORD•ING d.o.o. je poslovni subjekt upisan kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod reg. brojem Tt-14/3811-4, dana 24. prosinca 2014. godine. Tvrtka je registrirana od nazivom NORD – ING društvo za projektiranje i nadzor.

Osnovnu djelatnost poslovanja čini Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje, a svojim uslugama tvrtka NORD – ING obuhvaća sve faze građenja, od ideje i projektiranja do nadzora izgradnje objekata. Zahvaljujući stručnom kadru, iskustvu i kvalitetnoj računalnoj opremi, tvrtka je u mogućnosti odraditi opsežan i zahtjevan posao u zadanim rokovima.

TKO SMO MI

Razvili smo se u eminetnu tvrtku na području građevinarstva s širokim rasponom djelovanja.

Trgovačko društvo NORD•ING sa sjedištem u Čakovcu, Putjane 15, u 100% je privatnom vlasništvu s jednim članom uprave i direktorom koji društvo zastupa pojedinačno i samostalno, Božicom Magdalenić. Društvo je osnovano s ciljem daljnjeg razvoja samostalne djelatnosti otvorene još 2003. godine – Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Božica Magdalenić koji je zatvoren krajem 2014. godine. Društvo je postalo pravni slijednik gospodarske djelatnosti te je s danom 24.12.2014. upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem Tt-14/3811-4. NORD•ING se razvija u eminentnu tvrtku u području građevinarstva s širokim rasponom poslovanja, od projektiranja konstrukcija i hidroinstalacija poslovnih i stambenih zgrada, vanjskog uređenja poslovnih i stambenih zgrada i prometne infrastrukture te arhitekture, do usluga stručnog nadzora nad gradnjom i konzultantskih usluga. Tvrtka NORD•ING cijeni timski rad i suradnju. Kroz stvaranje poticajne atmosfere zajedničkim radom postiže se najviše uspjeha. Tvrtka se prema svojim partnerima i klijentima odnosi profesionalno, a svoje zaposlenike potiče i usmjerava u kreiranju vlastitih ideja. Tvrtka ostvaruje uspješnu suradnju s lokalnom i širom zajednicom te se trudi doprinijeti razvoju struke i održivom razvoju općenito.
Tvrtka posjeduje vlastiti poslovni prostor na adresi Putjane 15, Čakovec, veličine oko 430 m2 u sklopu kojeg je smješten projektni biro. Tvrtka posjeduje suvremenu računalnu opremu i opremljena je stručnim računalnim programima.

Naš tim

Ljudski potencijal

Budući da je ulaganje u ljudske potencijale ključ uspjeha, tvrtka NORD•ING osim stalnog ulaganja u najnovije tehnologije, kontinuirano ulaže i u svoje zaposlenike kao odgovor na visoke zahtjeve industrije unutar koje djeluje, kao i sve većim očekivanjima Investitora.
Zaposlenicima je omogućeno konstantno stručno usavršavanje kroz stručne skupove, seminare i radionice kao i nastavak školovanja.

Od posebnih ovlaštenja naših inženjera ističemo

Tvrtka NORD•ING trenutno broji preko 20 zaposlenika. Njih čine stručnjaci u području arhitekture, građevinarstva, prometa i srodnih struka.

ovlaštenih inženjera Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Ovlaštena inženjera Hrvatske komore arhitekata

Ovlaštenog inženjera Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta

VIZIJA

Razviti se u konkurentan brend prepoznatljiv po kvaliteti među partnerima u regiji u pružanju cjelovite usluge projektiranja u svim fazama građenja.

MISIJA

Želja nam je da bez obzira na zahtjevne tržišne uvjete zahvaljujući visokoj radnoj etici naših zaposlenika i stečenom iskustvu želimo i dalje nizati poslovne uspjehe te širiti raspon svojih djelatnosti uz ispunjavanje svih potreba i zahtjeva koji se pred nas stave. Trudimo se ojačati na svom područjima profesionalnog djelovanja i proširiti se izvan regije i na inozemno tržište.

Voditelji odjela

Tim zaposlenika kojima je cilj da radeći zajedno, sinergijom odjela, kreiraju okruženje poduzeća u kojem se na efikasan i učinkovit način koriste dostupni resursi te izvršavaju zamišljeni ciljevi i zadaci.

Božica Magdalenić, ing.građ. (G 1400)

Direktor, voditelj odjela visokogradnja – instalacije

Božica Magdalenić ovlašteni je inženjer građevinarstva i direktor tvrtke.

Rođena je 1963. u Čakovcu. Nakon završenog srednjoškolskog školovanja u nekadašnjem Građevinskom obrazovnom centru u Čakovcu upisuje tadašnji Fakultet građevinskih znanosti u Zagrebu (Statika, građevinske konstrukcije i organizacija građenja). Svoj pripravnički staž započinje radeći u nekadašnjem “GK Međimurju”. Ondje nastavlja raditi kao pomoćnik voditelja građenja i samostalni voditelj građenja do 1989.
Od 1990. do 1991. radi kao projektant suradnik arhitektonsko-građevinskih projekata u istoj tvrtki. Od 1991. do 1997. radi kao projektant suradnik arhitektonsko-građevinskih projekata, hidroinstalacija (vodovoda i kanalizacije), vanjskog uređenja i prometnica. Polaganjem stručnog ispita 1997. upisuje se u Hrvatsku komoru inženjera građevinarstva i postaje ovlaštenim inženjerom građevinarstva.
Od 1998. do 2003. radi u tvrtki “Tender” d.o.o. Čakovec kao projektant suradnik arhitektonsko-građevinskih projekata, samostalni projektant hidroinstalacija i vanjskog uređenja.
2003. godine odlučuje se za osnivanje vlastite samostalne djelatnosti pa oformljuje Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Božica Magdalenić. Tada se bavi sljedećim poslovima: poslovi nadzornog inženjera, poslovi projektanta hidroinstalacija visokogradnje, vodovoda i kanalizacije (niskogradnje), vanjskog uređenja i prometnica. Njena samostalna djelatnost 2015. godine mijenja način poslovanja i prerasta u tvrtku NORD•ING d.o.o. Danas je vlasnik s 100% udjela i direktor te tvrtke, obavlja poslove stručnog i nadzornog inženjera te vodi projektni tim od šesnaestero ljudi. U sustavu je programa stalnog stručnog usavršavanja (SSU bodovi) koje organizira i boduje Hrvatska komora inženjera građevinarstva.

bozica.magdalenic@ck.ht.hr
098 345 579

Rok Magdalenić, mag.ing.aedif.

Direktor, voditelj odjela visokogradnja – arhitektura

Rođen je 1982. u Čakovcu. Nakon završenog srednjoškolskog školovanja u Gimnaziji Čakovec, upisuje Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu. Nakon dvije godine prebacuje se i upisuje Građevinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Na diplomskom studiju odabire smjer Nosive konstrukcije. Poslije završenog školovanja zapošljava se na mjestu projektanta u Uredu ovlaštenog inženjera građevinarstva Božica Magdalenić (današnja tvrtka NORD•ING d.o.o.), gdje i dalje radi. Polaganjem stručnog ispita upisuje se u Hrvatsku komoru inženjera građevinarstva i postaje ovlaštenim inženjerom građevinarstva. Obavlja menadžerske poslove te poslove stručnog nadzora, voditelj je projekata hidroinstalacija, vanjskog uređenja i prometnica.

rok.magdalenic@gmail.com
099 331 2286

Josip Magdalenić, bacc.ing.aedif.

Voditelj odjela niskogradnja – infrastruktura

Rođen je 1984. u Čakovcu. Nakon završenog srednjoškolskog školovanja, u tadašnjoj Tehničkoj i obrtničkoj školi Čakovec, upisuje Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu. Nakon dvije godine prebacuje se na Građevinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku gdje započinje preddiplomski studij, a završava ga na Veleučilištu u Varaždinu (sadašnje Sveučilište Sjever). Poslije završenog školovanja zapošljava se na mjestu projektanta suradnika u Uredu ovlaštenog inženjera građevinarstva Božica Magdalenić (današnja tvrtka NORD•ING d.o.o.), gdje i dalje radi. Voditelj je projekata hidroinstalacija poslovnih i stambenih zgrada, vodovoda i odvodnje uličnih koridora i odvodnje naselja otvorenim kanalima. Zadužen je za održavanje tehnike unutar tvrtke.

magdalenic.josip@gmail.com

099 216 46 58

Nikola Magdalenić,  mag.ing.aedif.

Voditelj odjela niskogradnja – prometnice

Rođen je 1987. u Čakovcu. Nakon završenog srednjoškolskog školovanja, u tadašnjoj Tehničkoj i obrtničkoj školi Čakovec, upisuje Građevinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Na diplomskom studiju odabire smjer Hidrotehnika. Poslije završenog školovanja zapošljava se na mjestu projektanta suradnika u Uredu ovlaštenog inženjera građevinarstva Božica Magdalenić (današnja tvrtka NORD•ING d.o.o.), gdje i dalje radi. Polaganjem stručnog ispita upisuje se u Hrvatsku komoru inženjera građevinarstva i postaje ovlaštenim inženjerom građevinarstva. Voditelj je projekata vanjskog uređenja, prometnica i prometnih elaborata.

nikola.magdalenic@hotmail.com

099 216 46 57

Danijela Magdalenić, bacc.oec.

Voditeljica računovodstva i financija

Rođena je 1984. u Čakovcu. Nakon završenog srednjoškolskog školovanja, u Ekonomskoj i trgovačkoj školi Čakovec, zapošljava se u knjigovodstvenom servisu Dekor Vilf d.o.o. Nedelišće gdje započinje pripravnički staž. Nakon toga zapošljava se u tvrtci Toroid d.o.o. Nedelišće gdje radi na poslovima skladišnog i robno-materijalnog knjigovodstva. 2011. zapošljava se na mjestu Knjigovođe u Uredu ovlaštenog inženjera građevinarstva Božica Magdalenić (današnja tvrtka NORD•ING d.o.o.), gdje i dalje radi kao voditeljica računovodstva i financija.
Godine 2016. na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu upisuje preddiplomski studij Menadžmenta turizma i sporta. Studij nastavlja na Sveučilištu Sjever gdje upisuje diplomski studij smjer Poslovna ekonomija.

danijela.magdalenic@gmail.com
040 396 033

Izgradimo zajedno

Pozivamo Vas da nam se slobodno obratite i kontaktirate nas. Vrlo rado ćemo Vam se povratno javiti. Unaprijed zahvaljujemo na kontaktu.