Projekti

 • Uređenje vanjskog prostora Doma kulture i Crkve  stručni nadzor
  Podbrest, 2018.
 • Pješačko-biciklistička staza s pripadajućom oborinskom odvodnjom od crkve u Belici prema Gardinovcu, do kraja ul. Braće Radića dužine cca 980m  prometnice
  Belica, 2018.
 • Uređenje trga i dječjeg igrališta  stručni nadzor
  Palovec, 2018.
 • Rekonstrukcija zgrade stare škole u Kotoribi u kulturni i turističko-informativni centar  arhitekturaodvodnjavanjsko uređenjehidroinstalacije
  Kotoriba, 2018.
 • DVD Mursko Središće  povećanje energetske učinkovitosti
  Mursko Središće, 2018.
 • Dnevni boravak za starije i nemoćne  arhitekturavanjsko uređenjeodvodnja
  Mala Subotica, 2018.
 • Izgradnja građevine poslovne namjene - uredski prostori i autopraonica III. skupine  stručni nadzor
  Šenkovec, 2017.
 • Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže Nove ulice  stručni nadzor
  Mačkovec, 2017.
 • Društveni dom  povećanje energetske učinkovitosti
  Pribislavec, 2017.
 • Dječji vrtić Žibeki  povećanje energetske učinkovitosti
  Brezje, 2017.
 • Studentski dom Međimurskog veleučilišta  arhitekturahidroinstalacije
  Čakovec, 2017.
 • Rekonstrukcija glavne prometnice u naselju Pretetinec i pješačke staze  stručni nadzor
  Pretetinec, 2017.
 • Vanjsko uređenje Doma kulture  stručni nadzor
  Mala Subotica, 2017.
 • Prometnica poduzetničke zone „Jug”  prometnice
  Kotoriba, 2017.
 • Izgradnja oborinske odvodnje na dijelu ulice bana J. Jelačića u Gornjem Kuršancu  stručni nadzor
  Kuršanec, 2017.
 • Izgradnja pješačke staze u Gornjem Kuršancu i sanacija kolnika županijske ceste  stručni nadzor
  Kuršanec, 2017.
 • Izgradnja prometnice u Novoj ulici  stručni nadzor
  Čehovec, 2017.
 • Odvodnja oborinskih voda s parcela k.o. Benkovec  stručni nadzor
  Mala Subotica, 2017.
 • Izgradnja priključka preljevnih voda naselja Pretetinec na postojeći sustav odvodnje  stručni nadzor
  Pretetinec, 2017.
 • Kazete za azbest u sklopu odlagališta za neopasni otpad  uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
  Totovec, 2017.
 • Rekonstrukcija vodovodne mreže u Varaždinskoj ulici u Nedelišću  stručni nadzor
  Nedelišće, 2017.
 • Dječji vrtić Zvončić  povećanje energetske učinkovitosti
  Nedelišće, 2016.
 • Sanacija ulica u naseljima na području općine Nedelišće nakon izgradnje kanalizacije  stručni nadzor
  Nedelišće, 2016.
 • Hibridna geotermalna energana AAT Geothermae  prometnice
  Draškovec, 2016.
 • Romski kulturno-informacijski centar s izložbenom galerijom  arhitekturavanjsko uređenjehidroinstalacije
  Orehovica, 2016.
 • Kajak kanu klub  odvodnjavanjsko uređenjehidroinstalacije
  Slavonski Brod, 2016.
 • Rekonstrukcija dijela prizemlja osnovne škole i dogradnja dječjeg vrtića i jaslica  odvodnjahidroinstalacijejavna zgrada
  Vrbnik, 2016.
 • Rekonstrukcija i prenamjena zgrade Z3 na Sveučilištu Sjever  stručni nadzor
  Varaždin, 2016.
 • Izgradnja prometnica i oborinske odvodnje u Gospodarskoj zoni Goričica  stručni nadzor
  Nedelišće, 2016.
 • Kružni tok  hidroinstalacije
  Slavonski Brod, 2016.
 • Prometnice Gospodarske zone Goričica  prometnice
  Nedelišće, 2015.
 • Rekonstrukcija i dogradnja gospodarsko-industrijskog kompleksa HGH  hidroinstalacije
  Prelog, 2015.
 • Tehnološki park Varaždin  vanjsko uređenjehidroinstalacije
  Varaždin, 2015.
 • Rekonstrukcija vodovoda, fekalne kanalizacije i dijela sustava javne odvodnje u naselju Vrbnik  odvodnja
  Vrbnik, 2015.
 • Aglomeracija Čakovec  odvodnja
  Čakovec, Štefanec, Pušćine, Macinec, Parag, 2015.
 • Projekt povećanja energetske učinkovitosti nestambenih zgrada u gradu Čakovcu - Dječji vrtić Cvrčak i dječji vrtić Cvrčak Jaslice  stručni nadzor
  Čakovec, 2015.
 • Sanacija ulice dr. Ante Starčevića nakon izgradnje kanalizacije  stručni nadzor
  Čakovec, 2015.
 • Dječji vrtić i jaslice Vjeverica  povećanje energetske učinkovitosti
  Čakovec, 2015.
 • Travnička ulica  prometnice
  Čakovec, 2015.
 • Klizište na LC 20046  prometnice
  Robadje, 2015.
 • Rekonstrukcija prometnica s oborinskom odvodnjom u naselju Pušćine  prometnice
  Pušćine, 2015.
 • Rekonstrukcija prometnica s oborinskom odvodnjom u naselju Gornji Kuršanec  prometnice
  Kuršanec, 2015.
 • Izgradnja kružnog raskrižja na ŽC 2003 i ŽC 2245 u Sv. Martinu na Muri  prometnice
  Sveti Martin na Muri, 2015.
 • Rekonstrukcija raskrižja ulica Vukovarska – Kalnička – V. Nazora i raskrižja ulica Kalnička – Zagrebačka – V. Lisinskog  prometnice
  Čakovec, 2015.
 • Dječji vrtić Žibeki  povećanje energetske učinkovitosti
  Pribislavec, 2015.
 • Rekonstrukcija i modernizacija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda  uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
  Čakovec, 2015.
 • Odgojno-obrazovni kompleks Središće  odvodnjavanjsko uređenjehidroinstalacije
  Zagreb, 2015.
 • Poslovno-proizvodna građevina Brodska montaža  vanjsko uređenjehidroinstalacije
  Milna, 2014.
 • Dogradnja proizvodne građevine i izgradnja trafostanice Tekstil-Nova  hidroinstalacije
  Varaždin, 2014.
 • Poslovna građevina CWS-Boco  vanjsko uređenjehidroinstalacije
  Čakovec, 2014.
 • Rekonstrukcija operacijskog bloka Županijske bolnice Čakovec  odvodnjahidroinstalacijejavna zgrada
  Čakovec, 2014.
 • Studentski dom  odvodnjavanjsko uređenjehidroinstalacije
  Varaždin, 2014.
 • Studentski restoran  odvodnjavanjsko uređenjehidroinstalacije
  Varaždin, 2014.
 • Odvodni sustav "Orehovica i Podbrest" općine Orehovica  odvodnja
  Orehovica, Podbrest, 2014.
 • Tvornica za izradu modela PIB-Extra  hidroinstalacije
  Štefanec, 2014.
 • Rekonstrukcija i izgradnja poslovne građevine Maravić  hidroinstalacije
  Nedelišće, 2014.
 • Rekonstrukcija (dogradnja) građevine pomoćne namjene  uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
  Donji Kneginec, 2014.
 • Hotelsko-kupališni kompleks Velika  hidroinstalacijeodvodnjavanjsko uređenje
  Velika, 2013.
 • Aquapark Adamovec  odvodnjavanjsko uređenjehidroinstalacije
  Adamovec, 2013.
 • Poslovno-proizvodna građevina Wollsdorf Components  vanjsko uređenjehidroinstalacije
  Čakovec, 2013.
 • Proizvodna građevina Eko-Međimurje  vanjsko uređenjehidroinstalacije
  Šenkovec, 2012.
 • Logistički centar Ducal  vanjsko uređenjehidroinstalacije
  Donji Kneginec, 2012.
 • Dogradnja proizvodno-poslovne građevine Tubla  vanjsko uređenjehidroinstalacije
  Čakovec, 2011., 2014.
 • Proizvodna građevina PG Industrija  vanjsko uređenjehidroinstalacije
  Prelog, 2011.
 • Rekonstrukcija (dogradnja) građevine pomoćne namjene  uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
  Donji Kneginec, 2011.
 • Upravno-proizvodna građevina Calcit  hidroinstalacije
  Gospić, 2011.
 • Proizvodna građevina Centrometal  vanjsko uređenjehidroinstalacije
  Macinec, 2011.
 • Lakirnica Eko-Međimurje  vanjsko uređenjehidroinstalacije
  Šenkovec, 2011.
 • Rekonstrukcija i dogradnja Gospodarske škole  hidroinstalacijejavna zgrada
  Varaždin, 2009.
 • Hotel Sveti Martin  odvodnjavanjsko uređenjehidroinstalacije
  Sveti Martin na Muri, 2009.
 • Poslovno-proizvodna građevina LPT  vanjsko uređenjehidroinstalacije
  Prelog, 2008., 2014.
 • Škola, sportska dvorana i prateći objekti Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar  javna zgrada
  Varaždin, 2008.
 • Proizvodno-skladišna građevina Haix  vanjsko uređenjehidroinstalacije
  Mala Subotica, 2007.
 • Mehaničko-biološki upov naselja Jakopovec, Kaštelanec, Kelemen, Leštakovec i poduzetničke zone Jalžabet  uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
  Jalžabet, 2007.
 • Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Vrgorca  uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
  Vrgorac, 2007.
 • Područna škola Tina Ujevića  vanjsko uređenjehidroinstalacijejavna zgrada
  Salinovec, 2006.
 • Sportska dvorana naselja Iver  hidroinstalacijejavna zgrada
  Zagreb, 2006.
 • Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda tvornice Ytres  uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
  Donji Kneginec, 2006.
 • Osnovna škola naselja Iver  hidroinstalacijejavna zgrada
  Zagreb, 2006.
 • Školska sportska dvorana  hidroinstalacijejavna zgrada
  Belica, 2005.
 • Poslovno-proizvodna građevina Ytres  vanjsko uređenjehidroinstalacije
  Donji Kneginec, 2004.-2015.
 • Izgradnja tipskog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Interplan-biotip 62 u krugu bolnice  uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
  Klenovnik, 2004.
 • Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Senja  uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
  Senj, 2004.
 • Dogradnja poslovne građevine – tvornica namještaja Hespo  hidroinstalacije
  Prelog, 2004.