Uređenje trga i dječjeg igrališta
Palovec, 2018.

stručni nadzor