Usluge

Projektiranje

Visokogradnja

Izrada idejnih rješenja, idejnih projekata za dobivanje posebnih uvjeta javnopravnih tijela, glavnih projekata za dobivanje građevinske dozvole i izvedbenih projekata kao i izradu troškovnika, i to:

Detalji
 • projektiranje industrijskih zgrada te ostalih zgrada poslovne namjene
 • projektiranje stambenih zgrada
 • projektiranje hidroinstalacija poslovnih i stambenih zgrada
 • projektiranje odlagališta otpadnih materijala i izrada programa sanacija u okolišu (reciklažna dvorišta)
 • legalizacija objekata - izrada projekata postojećeg stanja
 • etažiranje zgrada
 • izrada elaborata zaštite od požara
 • izrada elaborata zaštite od buke
 • projektiranje povećanja energetske učinkovitosti zgrada – energetska obnova zgrada
 • izrada projekata rušenja
 • arhitektonska rješenja

Niskogradnja

Izrada idejnih rješenja, idejnih projekata za dobivanje posebnih uvjeta javnopravnih tijela, glavnih projekata za dobivanje građevinske dozvole i izvedbenih projekata kao i izradu troškovnika te uključuje nekoliko različitih područja poput:

Vodovod i odvodnja
 • projektiranje vodovoda i odvodnje uličnih koridora (kanalizacijskih mreža, cjelovite aglomeracije)
 • projekti navodnjavanja (vodnih građevina za melioracije, zelenih krovova poslovnih zgrada)
 • projektiranje sustava drenaže
Prometnice
 • projektiranje prometnica, raskrižja, kružnih raskrižja, pješačkih i biciklističkih staza,
 • projektiranje prometnih elaborata – privremenih regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova postavljanje usporivača prometa i vibracijskih traka
 • izrada studije opravdanosti za postavljanje usporivača prometa
Vanjsko uređenje
 • projektiranje vanjskog uređenja stambenih objekata i poslovnih zgrada svih namjena
 • projektiranje sanacije klizišta
 • projektiranje parkova
 • projektiranje dječjih igrališta

Nadzor

Nadzor (stručni i projektantski nadzor nad građevinskim radovima niskogradnje i visokogradnje)

Usluga stručnog i projektantskog nadzora u poslovima građevinsko - obrtničkih radova, hidroinstalacija, prometnih građevina i vanjskog uređenja

Detalji

Konzalting

Stručno inženjersko savjetovanje vezano uz poslove gradnje

Detalji